Adatvédelmi
irányelvek

A weboldal üzemeltetője (Impresszum) elkötelezett mindazok
személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme
honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az ügyfelek és hírlevél
feliratkozók személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről
és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Eme lap tartalma
leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és
használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat
illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme oldalon
tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az
adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített
feltételekkel történik.

A jelen tájékoztató fontos
információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó
jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi
Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap
felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános
szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el.
Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap
használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés
folyamatát felfüggeszteni.

Vállalkozás neve: Szabó János ev.

Székhely:
9700, Szombathely, Szent István király utca 114

Adószám:
56815065-1-38

Cégjegyzékszám:
55505550

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen
adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az
Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az
Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az
Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben
harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön
adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e
honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt.
Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és
hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas
kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói
is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan
gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok
illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban
meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az
adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített
feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt
nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a
felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát
felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS
ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett
adatkezelések tekintetében Szabó János ev.
az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő
észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk
elérhetőek: Szabó János ev. Postafiók 13, Szombathely 9706, vagy írjon a info@immun7.hu e-mail címre.

Adatkezelő Felelősségi
körök
Szabó János ev. 9700, Szombathely, Szent István király utca 114 Összes
tevékenység

Választásának megfelelően Ön
személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz,
viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása,
hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat
jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy
közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján
azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az
oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és
bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan
információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például:
vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön
személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő
böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen
megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet
hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó
adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások
fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést
megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és
  kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím,
  levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás,
  statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások,
  viselkedési mintázat)

Adatkezelés
időtartama:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások
  tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó
  bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
  alapján 8 év

Adattovábbítás
feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt
adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken
tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján
  jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő
(a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét,
szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a
kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő
(esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a
kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő
kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt
futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

 • Futárszolgálat esetén:

GLS
General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

(székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755,
adószáma: 12369410-2-44)

DPD Zrt. (székhelye: 1158 Budapest,
Késmárk utca 14. B. ép.., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141, adószáma:
13034283-2-42

Foxpost Zrt. (székhelye: 3200
Gyöngyös, Batsányi János utca9.; cégjegyzékszáma: Cg.10-10-020309; adószáma:
25034644-2-10

 • Postai kiszállítás esetén:

Magyar Posta Zrt.
(székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463,
adószáma: 10901232-2-44)

A Felhasználó elfogadja e
hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános
Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást
végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Szabó János e.v. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más
cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében,
tárolásában.

Mely cégek
kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az
adatkezelésben érintett cégek:

Minden
szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

 • Könyvelő: Palkó János ev.
  Vízöntő u. 7, 9700, elérhetőségek: pj@gmail.hu
 • Tárhely szolgáltató: TooEarlyBird, LLC, Székhelye: 30 N Gould St Ste N Sheridan, WY 82801 –
  adatvédelmi nyilatkozat link
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben
  történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó
  szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google
  Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző
  támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
  Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb
  termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian
  Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók
  használata – adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további
  adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Adattulajdonosi
jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes
adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van
mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges
megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt
elérhetőségekre.

Kiskorúak és
korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Szabó János ev. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma
többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk
13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői
hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó
adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés,
adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a
szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása
szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt
célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik)
kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://immun7.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Szabó János ev. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

0
Kosár